• سيدابوالقاسم مولانا


    سيد ابوالقاسم مولانا فرزند سيد علي مولانا در سال 1350 هـ .ق برابر با 1313 هـ .ش در خانواده‌اي اهل علم و تقوا در تبريز ديده به جهان گشود. سيد ابوالقاسم تحصيلات مقدماتي و سطح را در تبريز و نزد پدرش سيد علي آل مولانا آموخت. سپس براي ادامه تحصيل راهي حوزه علميه قم شد. وي در قم در درس خارج فقه و اصول آيات عظام سيد حسين بروجردي،‌ امام خميني(ره)، سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي شركت كرد و از خرمن دانش بزرگان علم و فضيلت خوشه چيد. سپس ب
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.