• مرتضي مقتدايي


     آيت الله شيخ مرتضي مقتدايي در سال 1314ش برابر با 1354ق در خانواده اي روحاني در اصفهان ديده به جهان گشود.پدرش آية اللّه شيخ محمود مقتدايي معروف به شيخ الشريعة از علماي آن دياربه شمار مي رفت. وي تحصيلات ابتدايي را به اتمام رساند و در حوزه علميه اصفهان مقدمات و سطح را فرا گرفت و دوره عالي را در محضر حاج شيخ محمد حسن نجف آبادي و شهيد شمس آبادي به پايان رساند و ازد
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.