• محمد نهاوندي


    آيت‌الله شيخ محمد نهاوندي، از علماي وارسته و اساتيد برجسته خراسان در سال 1251 خورشيدي برابر با 1291 هـ .ق در خانواده‌اي فقيه، در نجف اشرف ديده به جهان گشود. چهار ساله بود كه به همراه والد ارجمندش علامه ميرزا عبدالرحيم نهاوندي كه از شاگردان ممتاز صاحب جواهر و از برجستگان علم و تقوا در عصر خود بود، به ايران بازگشت. ‌ ‌شيخ محمد، در سنين ن
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.