• سيد مجتبي رودباري


    آيت‌الله سيد مجتبي رودباري فرزند آيت‌الله سيد حسين رودباري در سال 1312 هـ .ش برابر با 1352ق در خانواده‌اي اهل علم و فضيلت در نجف اشرف متولد شد و تا سال 1319 هـ .ش در جوار مرقد اميرالمؤمنين علي(ع) اقامت داشت. سپس همراه خانواده به ايران بازگشت و در رشت رحل اقامت افكند. آيت‌الله رودباري دوره ابتدايي را در دبستان فاريابي رشت به پايان رساند. وي در سال 1326 هـ .ش به تشويق و راهنمايي پدر توفيق ورود به كسوت طلبگي پيدا كرد. سي
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.