• محمد مهدي تاج لنگرودي


     آيت‌الله محمدمهدي تاج لنگرودي در سال 1310 هـ .ش در خانواده‌اي مذهبي در لنگرود متولد شد. وي پس از پايان دوره ابتدايي به تحصيل علوم ديني روي آورد و دروس مقدماتي را از محضر بزرگاني چون حاج شيخ جواد ممجد لنگرودي و شيخ عليرضا مُمَجد لنگرودي آموخت. آنگاه براي تكميل دروس در سال 1326 هـ .ش به قم رفت و بخشي از مقدمات و سطح را از محضر آيات عظام، موسوي اردبيلي،
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.