• سيد جعفر كريمي


    آيت الله سيدجعفر كريمي از سال 1326 تا سال 1332 دروس سطوح تا سطح عالي را در محضر حضرات آيات صدوقي، حاج شيخ محمد فكور يزدي، طباطبايي و ديگر اساتيد بنام حوزه علميّه قم به پايان رساند. سپس از سال 1332 شمسي در بحث خارج فقه مرحوم آيةاللّه العظمي حاج شيخ مهدي امامي اميري و مدّتي نيز در بحث خارج فقه مرحوم آيةاللّه العظمي بروجردي(ره) شركت نمود. وي براي ادامه تحصيل، در سال 1333، وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديد و حد
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.