• سيد مهدي عبادي


    آيتالله  سيد مهدي عبادي در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود. وي از ناحيه پدر و مادر به دو خانواده روحاني و درعين حال كشاورز منتسب است. جد اعلاي ايشان حضرت ابراهيم مجاب بن محمد از نوادگان حضرت موسي بن جعفر(ع) است كه مزار شريف ايشان در رواق حضرت سيّدالشّهداعليه السّلام در كربلاي معلّي است. پدرسيد مهدي  در طول عمر خود همواره به تحصيل و اقامه نماز جم
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.