• ابوالفضل خوانساري


    آيت اللّه شيخ ابوالفضل خوانساري در سال 1295 هـ. ش برابر با 9 ذي الحجه 1334 هـ. ق در خانواده اي اهل علم و فضيلت در اصفهان، ديده به جهان گشود. پدرش، آيت اللّه حاج شيخ احمد خوانساري از علماي بزرگ اصفهان و از شاگردان آخوند ملا محمدكاظم خراساني و شيخ حسين مامقاني و مادرش، صبيه مرحوم حاج شيخ ابوتراب مازندراني بود.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.