• محمد باقر محمودي


    حضرت آيت­الله محمدباقر محمودي، محقق، مورخ و فقيه اصولي در سال 1302 هـ . ش برابر با 1342ق در روستاي علامرودشت از توابع شيراز به دنيا آمد. وي از دوران كودكي شوق فراواني به تحصيل معارف ديني داشت. ازاين­رو، در دوران نوجواني قرآن و تفسيرهاي فارسي كتاب­هاي تاريخي از جمله ناسخ­التواريخ و همچنين آثار علامه مجلسي را مطالعه نمود و بهره فراوان برد. علامه محمودي مقدمات علوم ديني را نزد دو تن از عل
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.