• سيد روح الله خاتمي


    آيت اللّه سيد روح اللّه خاتمي، در سال 1285 هـ . ش برابر با 1324 هـ . ق در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در اردكان يزد، ديده به جهان گشود. پدرش، آيت اللّه سيد محمد رضا خاتمي، يكي از عالمان بزرگ شهر بود. وي تا 13 سالگي در مكتب خانه تحصيل نمود. پس از آن، به فراگيري علوم ديني روي آورد. سيد روح الله، مقدمات و ادبيات عرب را در اردكان فراگرفت. سپس در 18 سالگي به اصفهان رفت و از محضر استادان بزرگ آن 
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.