• محمد حسن احمدي فقيه يزدي


    آيت الله احمدي فقيه در سال 1320 شمسي، در خانواده­اي اهل علم و فضل در يزد ديده به جهان گشود. وي مقدمات را نزد پدرش و ديگر علماي آن خطه از جمله آيت الله علومي، حاج غلامرضا يزدي و آيت الله صدوقي فرا گرفت. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي قم شد و دروس سطح را از محضر بزرگاني چون آيت الله سلطاني طباطبايي، آيت الله بهاءالديني آموخت. وي پس
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.