• جعفر سبحاني


    آيت الله شيخ جعفر سبحاني، عالم و فقيه بزرگوار در سال 1308 هـ. ش برابر با 1348ق، در خانواده اي اهل علم و تقوا در تبريز ديده به جهان گشود. پدرش آيت الله حاج شيخ محمد حسين سبحاني خياباني يكي از عالمان و فقيهان تبريز بود. آيت الله سبحاني پس از پايان تحصيلات ابتدايي در مكتب خانه ميرزا محمود فاضل به فراگيري متون ادب پارسي پرداخت و كتاب هايي مانند: گلستان، بوستان، تاريخ معجم و غيره را فراگرفت. سپس در 14 سالگي وارد مدرسه علميه طالبيه ت
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.