• احمد جنتي


     آيت اللّه احمد جنتي، فرزند حاج ملاهاشم، در سوم اسفند 1305 هـ.ش برابر با 20 شعبان 1345 هـ.ق، در روستاي «لادان» از توابع ماربين استان اصفهان، ديده به جهان گشود. پدرش، مُدرّس مدرسه علميه «جدّه بزرگ» و «چهارباغ» اصفهان بود. مادرش نيز افزون بر خانه داري، در جلسه هاي محلي روستا، قرآن و برخي كتاب هاي دين
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.