• عباسعلي محقق


    شيخ ‌عباسعلي محقق، معروف به محقق واعظ و محقق خراساني از مشاهير ‌وعاظ و ‌خطباي ايران در سال 1270 خورشيدي برابر با 15 صفر 1310 ‌هـ .ق در خانواده‌اي اهل علم در مشهد مقدس ديده به جهان گشود. وي از نوجواني به تحصيل علوم ديني روي آورد و نزد پدر ‌فاضلش ملا ‌بمانعلي واعظ ادبيات عرب را فرا‌گرفت. سپس به محضر اساتيد معروف خراسان حضرات آيات: محمد باقر مدرس رضوي، شيخ حسن برسي، ملا‌محمد‌علي معر
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.