• سيد اسدالله مدني


    شهيد آيت الله سيد اسدالله مدني، در سال 1292 هـ . ش برابر با 1333 هـ . ق در خانواده­اي مذهبي در «دهخوارقان» آذرشهر آذربايجان شرقي، ديده به جهان گشود. پدرش، سيد علي بزاز بود. سيد اسدالله در 4 سالگي، مادر و در 16 سالگي، پدر
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.