• محمد علي اراكي


    آيت الله العظمي محمدعلي اراكي درجمادي الثاني سال 1312  برابر با 1273 هـ.ش در خاندان علم و تقوا در شهر اراك، ديده به جهان گشود. پدرش، حاج ميرزا آقا خان فراهاني و مادرش، علويه و از فرزندان سيد حسن واقف بود. سيد حسن واقف از سادات گرانقدري است كه آرامگاهش در حوالي
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.