• مهدي هادوي تهراني


    استاد مهدي هادوي تهراني در سال 1340ش برابر با1380ق در تهران زاده شد. وي پس از طيّ دوره دبستان و راهنمايي، به عنوان شاگرد ممتاز از دبيرستان خوارزمي كه از دبيرستانهاي بسيار معتبر روزگار خود بود، در رشته رياضي و فيزيك ديپلم گرفت و به عنوان يكي از پذيرفته شدگان ممتاز كنكور، در رشته مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف مشغول به تحصيل شد.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.