• ابوالقاسم دهكردي


    آيت‌الله سيد ابوالقاسم حسيني دهكردي، از فقهاي بزرگ قرن چهاردهم هجري در سال 1232 خورشيدي برابر با 1272 هـ .ق در خانواده‌اي اهل علم و فضيلت در اصفهان متولد شد. وي از همان كودكي در اثر آموزه‌هاي تربيتي پدر عالم و مادر پرهيزكارش با فضايل ديني آشنا شد و در سنين نوجواني، به عشق فراگيري علوم ديني وارد حوزه علميه اصفهان شد و از محضر دايي خود آخوند
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.