• محمد عبايي خراساني


    آيت الله محمد عبايي خراساني در سال 1318 شمسي برابر با 1385 ق در مشهد مقدّس، متولد شد. مادرش علويّه رضوي است كه شجره‏نامه او تا حضرت رضا(ع) مشخّص است و تا چهار پنج پشت از اجدادشان، از علماي بزرگ خراسان بودند. پدرش آيةاللّه حاج ميرزا حسن رضوي از شاگردان ممتاز  آخوند خراساني  و از ائمّه جماعت مسجد گوهرشاد و پدربزرگش  آيةاللّه حاج ميرزا ابراهيم رضوي از بزرگان علماي
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.