• سيد ابراهيم حاتمي


    آيت‌الله سيد ابراهيم سيد حاتمي در سال 1303 هـ .ش برابر با 1343 هـ .ق در خانواده‌اي متدين در اردبيل به دنيا آمد. سيد ابراهيم پس از آموزش دروس متداول و قرآن در مكتب‌خانه، به مدارس جديد رفت. وي پس از پايان مقطع ابتدايي، به تحصيل علوم ديني پرداخت. آيت‌الله سيد حاتمي پس از فراگيري مقدمات نزد بزرگاني چون آخوند ملا بشير، ملا يعقوب مدرس، شيخ محمدصادق متشكري، براي ادامه تحصيل رهسپار حوزه علميه قم شده و بخش ديگري از مقدمات را نزد م
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.