• ميرزا عبدالرحيم نهاوندي


    آيت‌الله شيخ عبدالرحيم نهاوندي، از مفاخر شيعه و از فقهاي صاحب‌نام در سال 1197 خورشيدي برابر 1237 هـ .ق در خاندان دانش و تقوا در نهاوند ديده به جهان گشود. شيخ عبدالرحيم تحت نظارت پدرش ميرزا نجف مستوفي از عالمان برجسته عصر، تربيت يافت.ميرزا عبدالرحيم در جواني، زادگاهش نهاوند را به مقصد بروجرد ترك كرد و با جديت به تحصيل علوم ديني پرداخت. وي پس از ا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.