• سيد كاظم نورمفيدي


    سيّد كاظم نور مفيدي در سال 1319 شمسي در يك خانواده اصيل مذهبي متولد شد. سيدكاظم پس از دوره ابتدايي، در دوازده سالگي به تحصيل علوم ديني مشغول شد. و بعد از چهار سال تحصيل در گرگان به مشهد و از آن‏جا به قم مهاجرت كرد. وي حدود هجده سال در آن مراكز مهمّ معارف اسلامي به تحصيل علوم ديني پرداخت و پس از گذراندن دوره سطح در محضر مرجع عالي قدر تقليد و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني و حضرت
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.