• سيد محمد باقر خوانساري


    آيت الله سيد محمدباقر خوانساري در سال 1340 قمري برابر با 1306 شمسي (سال تأسيس حوزه علميّه قم) در خانواده اي مذهبي در شهرستان اراك متولد شد. سيد محمدباقر پس از گذراندن مدارس جديد، در سلك روحانيّت درآمد. وي پس از گذراندن دروس مقدّماتي صرف، نحو، معاني، منطق و رجال دروس مقدّماتي فقه و اصول را از محضر فضلاي حوزه فرا گرفت.آن گاه وارد مراحل سطوح عاليه فقه و اصول و فلسفه شد. وي رسايل را
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.