• محسن محمدي عراقي اراكي


    آيت الله محسن محمدي عراقي (اراكي) در سال 1334شمسي در نجف اشرف متولد شد. پدرش آيةاللّه حاج شيخ حبيب اللّه اراكي از فقها و اساتيد معروف حوزه علميّه نجف بود و افزون بر مقام شامخ علمي‏، كه ايشان را در صف علماي طراز اوّل حوزه نجف قرار مي‏داد، در ميدان عمل نيز از پيش‏تازان بود. ورع، تقوا، عبادت، زهد و ساير ملكات و سجاياي اخلاقي ايشان كم نظير بود. معظّمٌ‏له از شاگردان برجسته حضرات آيات سيف اللّه ار
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.