• عباس تهراني


    آيت‌الله شيخ عباس تهراني، از اساتيد برجسته اخلاق، در سال 1269 خورشيدي برابر 1309 هـ .ق در تهران ديده به جهان گشود. ايشان پس از طي دوران كودكي به تحصيل علوم ديني پرداخت و دروس مقدماتي و سطوح را نزد حضرات آيات: سيد محمد تنكابني، شيخ محمدرضا مازندراني و شيخ محمدحسن رشتي در تهران فرا گرفت. سپس در سال 1337 هـ .ق براي ادامه تحصيل به نجف ‌اشرف مهاجرت كرد. گر چه اقامت ايشان در نجف اشرف كوتاه بود، اما توانست در آن مدت، محضر سه
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.