• محمد كرمي


    آيت الله محمد كرمي، در سال 1300 هـ .ش، در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در نجف اشرف ديده به جهان گشود. وي تحصيلاتش را از دروس كلاسيك در نجف فرا گرفت. سپس با آغاز جنگ جهاني دوم به ايران آمد و در قم به ادامه تحصيل پرداخت.وي در قم دروس خارج فقه و اصول شركت كرد و از محضر آيات عظام: سيد محمد حجت كوه كمره­اي سيدحسين بروجردي، سيد محمدتقي خوانساري، سيد صدر
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.