• محمود علومي


    آيت الله محمود علومي يزدي فرزند شيخ جلال الدين علومي در سال 1311 هـ . ش در خانواده اي اهل علم و فضيلت در يزد ديده به جهان گشود. وي پس از پايان دوران ابتدايي، به تحصيل علوم ديني روي آورد و در مدرسه علميه شفيعيه دروس مقدماتي را آغاز نمود.آيت الله علومي مقدمات علوم حوزوي را از محضر ميرزاحسن محصل همداني
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.