• سيد محمد علي موسوي جزايري


    آيت الله سيد محمدعلي موسوي جزايري در شهر شوشتر متولد شده است. پدرش آية اللّه آقا سيّد محمد موسي جزايري از علماي وارسته شوشتر و در بين خواص و اهل فضل مورد توجّه و احترام بود. او همواره به تدريس و تربيت طلّاب مشغول بود. از آثار وي رساله
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.