• محمد يزدي


    آيت‌الله محمد يزدي در سال 1310 خورشيدي برابر با 1350 هـ .ق در خانواده‌اي اهل علم و تقوا به دنيا آمد. پدرش شيخ علي فرزند شيخ محمدعلي است كه حدود يكصد سال پيش ـ در زماني كه اصفهان حوزه علميه معروفي تحت رياست‌ آقا نجفي داشت ـ در زمان حاكميّت ظلّ السلطان پسر ناصرالدين شاه، از يزد به اصفهان آمد و در زمان كوتاهي به درجات بالاي علمي رسيد و از سوي آن عالم بزرگ، مأمور بحث و مناظره با كشيش‌هاي ارامنه جلفاي اصفهان شد.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.