• حسين اصيلي


    آيت الله حسين اصيلي در سال 1304 شمسي در خانواده اي مذهبي در كاشان ديده به جهان گشود. وي دروس حوزوي را در كاشان و در محضر استاد بزرگوار، سيد عبدالله مدني آغاز نمود. سپس براي ادامه تحصيل مخفيانه راهي نجف اشرف گرديد. ولي در بصره دستگير و پس از مدتي زندان به ايران بازگردانده شد. آيت الله اصيلي پس از بازگشت در كاشان اقامت گزيد و دروس مقدماتي را از محضر آيت الله مير سيدعلي يثربي فرا گرفت. ولي شوق نجف همچنا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.