• محمدحسين خراساني


    حجت الاسلام محمدحسين خراساني در سال 1300 ش در خانواده­اي متدين در مشهد ديده به جهان گشود. مدت 4 سال در مدرسه­اي كه بعدها جز آستان قدس رضوي گرديد، ادبيات را فرا گرفت. وي در مدت 5 سال نيز در مدرسه ميرزا جعفر اشتغال به تحصيل داشت. حجت الاسلام خراساني بيشتر دروس ادبيات را نزد حاج شيخ حسن برسي و كفايه را در محضر ميرزا احمد كفايي، منظومه را در محضر سيد ابوالقاسم حكيم الهي و اسفار را در محضر آيت الله شيخ آقا بزرگ ته
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.