• سيد طيب موسوي


    آيت الله سيد طيب موسوي در سال 1319 شمسي در خانواده­ اي اهل علم و تقوا در روستاي آب لشكر از توابع شهر اهواز متولد شد. وي تحصيلات خود را از مكتب آغاز نمود. سپس براي تكميل دروس به شوشتر رفت. سيد طيب مقدمات را نزد پدر بزرگوارش آموخت و در شوشتر نيز از محضر بزرگاني چون سد محمدحسين آل طيب، سيد محمد جزايري، سيد محمد مرعشي، مقدمات، سيوطي، معالم، شرح لمعه را فرا گرفت. آن­گاه براي ادامه تحصيل راهي نجف اشرف گرديد. وي در نجف در
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.