• سيد ابوتراب عبدالعلي موسوي خوانساري


    آيت‌الله سيد ابوتراب عبدالعلي موسوي خوانساري در سال 1231ه‍ . ش برابر با 17 رجب 1271ه‍ . ق در خاندان علم و فضل، در شهر عالم‌پرور خوانسار ديده به جهان گشود. پدرش آيت‌الله سيد ابوالقاسم جعفر خوانساري از فقهاي بزرگ و معروف و از شاگردان حضرات اعلام صاحب جواهر و شيخ انصاري در نجف بود كه پس از طي مدارج عالي فقه و اصول به زادگاهش خوانسار بازگشت.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.