• محمدتقي مجلسي


    آيت الله شيخ محمدتقي مجلسي در سال 1308 شمسي در خانواده­اي متدين در اصفهان ديده به جهان گشود. محمدتقي تحصيلات خود را از مكتب خانه آغاز نمود. سپس به تحصيل علوم ديني روي آورد. وي دروس مقدماتي و سطح را در اصفهان و از محضر حضرات شيخ محمدحسن نجف آباديف آيت الله خادمي، آيت الله طبيب استفاده كرد. آن­گاه در 22 سالگي براي ادامه تحصيل راهي قم گرديد و در مدت يك سال از محضر بزرگاني چون: آيت الله صدوقي، آيت الله مجاهد و آيت الله
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.