• محمد كلباسي


    آيت الله شيخ محمد كلباسي فرزند كمال الدين، در سال 1304 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در اصفهان ديده به جهان گشود. شيخ محمد تحصيلات خود را نزد پدرش بزرگوارش آيت الله حاج ميرزا كمال الدين كلباسي آغاز نمود. سپس براي ادامه تحصيل وارد مدارس جديد گرديد و تا مقطع متوسطه به تحصيل پرداخت. آنگاه به خواست پدر و علاقه خود به فراگيري علوم حوزوي پرداخت. وي با شهيد بزرگوار بهشتي هم بحث بود و چند صباحي نيز در كنار هم به خوشه چيني
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.