• سيد نصرالله آيتي مقدم


     آيت الله سيد نصرالله آيتي مقدم در سال 1320 هـ .ش در خانواده اهل علم و تقوا در بهبهان متولد شد. وي در 15 سالگي به آموختن دروس حوزوي پرداخت و دروس مقدماتي را در زادگاهش فرا گرفت. آن­گاه براي تكميل دروس راهي حوزه علميه شيراز گرديد و حدود 2 سال از محضر اساتيد آن ديار بهره برد. سپس براي ادامه تحصيل
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.