• سيدحسين موسوي تبريزي


    آيت الله سيدحسين موسوي تبريزي در سال 1326 شمسي در خانواده­اي متدين در تبريز ديده به جهان گشود. سيدحسين تحصيلات خود را از مدارس جديد آغاز نمود و تا مقطع متوسطه به تحصيل پرداخت. آن­گاه به تحصيل علوم حوزوي روي آورد. وي مقدمات را در زادگاهش و از محضر حضرات: اشراقي، سجادي، شيخ صادق مدرس و علي نقي فرا گرفت. آن­گاه براي تكميل دروس رهسپار حوزه علميه قم گرديد و دروس سطح را از محضر حضرات آيات: مشيكين، سبحاني، قاضي طباطبا
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.