• محمد امامي كاشاني


    آيت الله محمد امامي كاشاني فرزند ابوتراب در سال 1310 هـ .ش برابر با 1350ق در خانواده­ اي اهل علم در كاشان متولد شد. وي پس از گذراندن دروس ابتدايي  به تحصيلات علوم ديني روي آورد. آيت الله امامي كاشاني مقدمات علوم ديني را نزد پدر و برخي ديگر از اساتيد همچون حضرات آيات: سيد علي يثربي، صبوري و مؤذن در كاشان فرا گرفت و سپس براي ادامه تحصيل راهي حوزه علميه قم گرديد.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.