• جواد غروي علياري


    آيت الله شيخ جواد غروي علياري در سال 1313 شمسي در خانواده­اي اهل علم و تقوا در تبريز ديده به جهان گشود. ميرزا جواد از همان اوان كودكي با پشتكار و علاقه بسيار به تحصيل علوم پرداخت و دوره­هاي طلبگي و مراتب تهذيب و تزكيه اخلاقي را نزد عالماني چون پدر بزرگوارش آيت الله ميرزا علي غروي علياري، ميرزا محمد آخوند و ميرزا عبدالرزاق مشك عنبري گذراند. آنگاه در 19 سالگي براي ادامه تحصيل راهي نجف اشرف شد و در خدمت استادان نامي حوزه ع
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.