• سيد علي سيستاني


     آيت الله سيد علي حسيني سيستاني در 9 ربيع الاول سال 1349 هـ . ق، برابر با 13 مرداد سال 1309 هـ . ش درخانواده­اي اهل علم و فضيلت در مشهد متولد شد. خاندان ايشان از سادات حسيني هستند كه در عهد صفوي در اصفهان مي زيستند. نام پدر گراميشان سيد محمدباقر
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.