• مجتبي قزويني


    آيت‌الله شيخ مجتبي قزويني در سال 1278 خورشيدي برابر با 1318 ‌هـ .ق در خاندان علم و تقوا در قزوين ديده به جهان گشود. ولي از اوايل نوجواني به تحصيل علوم ديني روي آورد.شيخ مجتبي پس از پايان تحصيلات مقدماتي، به همراه پدرش راهي عتبات عاليات شد.ايشان به مدت هفت سال در محضر اسات
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.