• ناصر مكارم شيرازي


    حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي در سال 1305 هـ . ش (1345ق) در خانواده اي مذهبي در شيراز به دنيا آمد پدرش حاج محمد مكارم شيرازي و جد وي حاج عبدالكريم از نيكان شهر شيراز بودند.آيت الله مكارم تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و استعداد سرشار، وي را در محيط مدرسه، در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داد
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.