• سيد محمد حسين فضل الله


    استاد سيد محمدحسين فضل الله در سال 1314 هـ . ش برابر  1354 هـ . ق  در خانواده اي اهل علم  در نجف ديده به جهان گشود. مقدمات و سطح را نزد پدرش سيد محسن سيد عبدالرووف فرا گرفت پس از آن به درس خارج راه يافت و از محضر استاتيدي چون آيت الله سيد محسن حكيم آيت الله سيد محمود شاهرودي آيت الله سيد ابوالقاسم خوئي بهره گرفت. همزمان با تحصيل به تدريس نيز پرداخت و لمعه و رسائل و كفايه
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.