• عبدالله خائفي


    آيت‌الله عبدالله خائفي در سال 1309 هـ .ش برابر با 1349 هـ .ق در خانواده‌اي متدين در بندر انزلي به دنيا آمد. وي پس از پايان دوره دبيرستان به سبب علاقه به كسب معارف ديني، به تحصيل علوم ديني روي‌ آورد. ازاين‌رو، براي تحصيل به رشت رفت و مقدمات را نزد بزرگان آن ديار فراگرفت. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي قم شد و سطوح عاليه را نزد بزرگاني چون ميرزا علي مشكيني، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و ميرزا محمد مجاهدي تبريزي آموخت. سپس در د
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.