• محمد مؤمن


    آيت‌الله محمد مؤمن در 10 ذي‌القعده 1356 هـ . ق برابر با 23 دي 1316 هـ . ش در قم، ديده به جهان گشود. پدرش، عباس نام داشت و كشاورز بود.وي در 7 سالگي، وارد مكتب‌خانه شد و مدت 4 سال نزد سيد محمد صحفي، آموزش ديد. آن‌گاه به مدرسه ملي –
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.