• سيدمحمدجعفر مروج جزايري


    آيت‌الله سيد محمدجعفر مروج جزايري در سال 1327 هـ .ق برابر با 1288ش در خانواده‌اي اهل علم و تقوا در شوشتر متولد شد. سيد محمدجعفر در نوجواني به تشويق پدر بزرگوارش آيت‌الله حاج سيد محمدعلي مروج به تحصيل علوم ديني روي آورد. وي جامع المقدمات را نزد پدر و برخي ديگر از دروس عربي را نزد علماي شوشتر فرا گرفت. سپس در 21 سالگي براي ادامه تحصيل به نجف اشرف مشرف شد و دروس سطح را از محضر آيات عظام سيد علي نوري و سيد محمود شاهرودي، آموخت
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.