• سيد ابوالقاسم خويي


    آيت الله العظمى سيد ابوالقاسم موسوى خويى فرزند على اكبر در 15 رجب 1327 هـ ق برابر با 1278 هـ. ش در شهرستان خوى، ديده به جهان گشود. پدرش، از شاگردان برجسته ى آيت الله شيخ عبدالله مامقانى بود كه در سال 1328 هـ .ق هم زمان با اوج گرفتن نهضت مشروطه در ايران، به دليل نپذيرفتن مشروطه ى غيرمشروعه، راهى نجف اشرف شد. سيد ابوالقاسم نيز ديگر اعضاى خانواده در سال 1330 هـ. ق به پدر پيوستند.
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.