• عبدالكريم زنجاني


    آيت‌الله شيخ عبدالكريم زنجاني، از عالمان پرافتخار شيعه و از مناديان وحدت جهان اسلام در سال 1264 خورشيدي برابر با 1304 هـ .ق در خاندان دانش و فضيلت در يكي از روستاهاي توابع زنجان ديده به جهان گشود. شيخ عبدالكريم دوران كودكي‌اش را تحت نظارت پدر ارجمندش، شيخ محمدرضا زنجاني كه مردي فاضل بود و مقامي شامخ در علم و ادب داشت، سپري كرد.عبدالكريم، ابتدا ن
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.