• سيدعلي علم الهدي بروجردي


    آيت‌الله حاج سيد علي علم‌الهدي بروجردي از نسل سادات معروف به نوربخش فرزند حضرت آيت‌الله حاج سيد محمدرضا بروجردي، در سال 1305شمسي در مشهدمقدس متولد شد.پدر ايشان آيت‌الله حاج سيد محمدرضا علم‌الهدي بروجردي از علما و مراجع تقليد حوزه علميه نجف و مشهد مقدس بود كه ساليان متمادي به تدريس و تربيت شاگرد، در آن حوزه‌ها اشتغال داشت. ايشان پس از واقعه دلخراش مسجد گوهرشاد مورد تعقيب قرار گرفت و مخفيانه به عراق مهاجرت كرد و سپس ساير اعضاي خانواده ايشان به وي ملح
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.