• سيد عباس خاتم يزدي


    آيت اللّه حاج سيد عباس خاتم يزدي در سال 1309 هـ . ش برابر با 1349 هـ.ـ ق در خانواده­اي اهل علم و تقوي در شهر يزد، چشم به جهان گشود. پدرش، سيد يحيي از علما و واعظان معروف شهر و مادرش نيز دختر حاج ملاغلام رضا از عالمان ديني بود.سيد عباس، تحصيلات خويش را از مكتب خانه آغاز ك
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.