• علي پناه اصلاني اشتهاردي


    آيت الله علي پناه اصلاني اشتهاردي در سال 1300 هـ. ش برابر با هفتم محرم 1340 هـ. ق در «اشتهارد» كرج به دنيا آمد. پدرش، يوسف را در همان نخستين روزهاي تولد از دست داد و سرپرستي اش بر دوش مادر اقتاد. در كودكي خواندن و نوشتن را نزد بانويي فرزانه در اشتهارد فرا گرفت. سپس دروس مقدماتي و سطح را نزد حاج شيخ يحيي تق
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.