• اكبر هاشمي بهرماني (رفسنجاني)


    آيت اللّه اكبر هاشمي بهرماني (رفسنجاني) در سال 1313 هـ . ش برابر با 1353 هـ . ق در روستاي بهرمان رفسنجان، ديده به جهان گشود. پدرش، حاج ميرزا علي هاشمي از معتمدان روستا و كشاورز بود. مادرش نيز ماه بي بي صفريان نام داشت .وي در 5 سال
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.