• سيد عبدالحسين دستغيب


    آيت اللّه سيد عبداالحسين دستغيب در سال 1292 هـ . ش برابر با 1332 هـ . ق در خانواده­اي روحاني در شيراز به دنيا آمد. پدرش، سيد محمد تقي فرزند ميرزا هدايت اللّه، از علماي بزرگ فارس بود. خاندان وي از چهار قرن پيش در شيراز به «دستغيب» معروف شده اند و سلسله نسب ايشان با 32 واسطه به حضرت زيد بن علي بن حسين(ع) مي رسد. سيد عبدالحسين در 12 سالگي از داشتن نعمت پدر محروم گرديد و از همان زمان، سرپرستي مادر و خواهران و براد
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.