• محمدباقر بهاري


    آيت‌الله شيخ محمدباقر بهاري در سال 1235ه‍ . ش برابر با 1275ه‍ . ق در خانواده‌اي مذهبي و روحاني در بهار همدان ديده به جهان گشود. ايشان دروس مقدماتي را نزد پدرش ملا عباسعلي بهاري در شهر بهار فرا گرفت. آنگاه راهي حوزه علميه همدان شد و در محفل علمي اساتيد برجسته آن ديار از جمله ملا اسماعيل همداني و ميرزا محمود طباطبايي به تحصيلاتش ادامه داد. مدتي نيز به حوزه علميه بروجرد رفت و در دروس
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.