• سيدمحمدباقر حجتي


    حجت الاسلام سيد محمدباقر حجتي در خانواده‌اي اهل علم و تقوا در شفت از توابع استان گيلان متولد شد. سيد محمدباقر پس از فراگيري قرآن و دروس متداول در مكتب‌خانه، به تحصيل علوم ديني روي آورد. ازاين‌رو، رهسپار حوزه علميه قم شد و نزد بزرگاني چون آيت‌الله عبدالرضا گائيني بخشي از دروس مقدماتي را آموخت. آنگاه براي تكميل تحصيلات راهي حوزه علميه نجف گرديد. وي بخش ديگر دروس مقدماتي را از محضر سيد محمد جزايري، شيخ محمدتقي آل راضي و سيد
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.