• سيد عبدالحسين آيت اللهي جهرمي


    آيت الله سيد عبدالحسين آيت اللهي جهرمي در سال 1308 شمسي، در خانواده­اي اهل علم در جهرم متولد شد. سيد عبدالحسين بخشي از مقدمات را در جهرم و نزد بزرگاني چون شيخ عبدالحميد مهاجري و ميرزا علي اكبر تبيان فرا گرفت. آن­گاه براي ادامه تحصيل راهي حوزه علميه قم شد و دروس سطح را نزد حضرات آيات: ميرزا علي مشكيني، سلطاني طباطبايي و امام موسي صدر آموخت. وي پس از پايان دروس سطح در درس خارج فقه و اصول آيات عظام: سيد
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.