• رجب علي رضازاده


    آيت الله حاج شيخ رجبعلي رضازاده در تربت حيدريه به دنيا آمده و در سال 1326 شمسي وارد حوزه علميه آن شهر مي شوند و پس از 8 سال تحصيل درسال1332 شمسي به مشهد عريمت مي كنند .ادبيات را نزد اديب نيشابوري ، قوانين رانزد آيت الله شيخ عبدالنبي كجوري و لمعتين رانزد آيت الله حاج ميرزا احمد مدرس فرا مي گيرند و به تدريس دروس سطح مشغول مي شوند . سطوح عالي را در نزد آيت الله حاج شيخ ها شم قزويني فرا مي گيرند و درسال 1337 به درس خارج آيت الله العظمي ميلاني رفته و پس از تلمذ از محضر ايشان ، در سال 1345
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.