• سيد حسن فقيه امامي


    آيت‌الله سيد حسن فقيه امامي در سال 1313 هـ .ش برابر با 1353ق، در خانواده‌اي اهل علم و دين در اصفهان متولد شد. سيد محمدحسن پس از گذراندن دوره ابتدايي، به تحصيل علوم ديني روي آورد. استادان وي در مقدمات، بزرگاني چون سيد ابوالحسن درچه‌اي، عباسعلي اديب، ‌شيخ محمدحسن نجف‌آبادي، سيد محمد هاشمي، حاج يحيي فقيه ايماني، حاج حسين اخباري و حاج باقر اخباري بودند. آيت‌الله فقيه ايماني پس از پايان مقدمات، دروس سطح را نزد حض
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.