• عبدالخالق عبدالهي اصفهاني


    آيت‌الله عبدالخالق عبداللهي اصفهاني در سال 1305 هـ .ش، در خانواده‌اي مذهبي در اصفهان ديده به جهان گشود. وي پس از گذراندن دوره ابتدايي، به تحصيل علوم ديني روي آورد و دروس مقدماتي و سطح را در مدرسه جد بزرگ اصفهان فرا گرفت. آيت‌الله عبداللهي در محضر حضرات آيات شيخ علي قديري، حاج هاشم جنتي، شيخ محمد نجف آبادي، شيخ ابراهيم حجت آبادي دروس مقدمات و بخشي از سطح را آموخت. آنگاه براي تكميل دروس رهسپار حوزه علميه قم گرديد. آيت‌الله
  • براي ديدن اطلاعات بيشتر كليك كنيد.